Streekhuis-banner_februari
Nieuwsbrief februari 2021
 • Westhoekburgemeesters zetten 2021 in op creatieve wijze!
 • Vacature DVV Westhoek: deskundige wonen WoonWinkel West
 • Vacature Provincie West-Vlaanderen:Operationeel verantwoordelijke BC de Blankaart en Palingbeek
 • Vacature WVI: intergemeentelijke GIS-coördinator
 • Foodsavers Westhoek charmeert de Nationale Loterij!
 • De Groote Wederopbouw van de Westhoek
 • Gratis warmtescan van woning
 • Goedgekeurde Leaderprojecten
 • Het verhaal van de grootvader van Tom Waes ligt in de Westhoek
 • Nieuw: subsidies voor erfgoedprojecten
 • Subsidie voor een intergemeentelijk digitaal archiefbeheer

Westhoekburgemeesters zetten 2021 in op creatieve wijze!

Sandy kookt!
Sinds de oprichting van Westhoekoverleg in 1994 wordt de januari-editie van het burgemeestersoverleg afgesloten met de nieuwjaarswensen van de voorzitter, het nemen van een groepsfoto én een nieuwjaarslunch. Door de coronamaatregelen was dit in 2021 niet mogelijk. De Westhoekburgemeesters bleven echter niet bij de pakken zitten. Op aangeven van de burgemeester van Mesen, dhr. Sandy Evrard, werden de overige burgemeesters uitgedaagd om zelf de keuken in te duiken.
Lees hier meer

Vacature DVV Westhoek: deskundige wonen WoonWinkel West

 • Heb je interesse in het beleidsdomein wonen?
 • Werk je zelfstandig, planmatig, gestructureerd en nauwkeurig?
 • Je zoekt zaken graag ten gronde uit en cijfergegevens schrikken je niet af?
Collega-gezocht
Dan ben jij misschien de geknipte deskundige wonen.
Je komt terecht in een dynamisch team. In tandem met de coördinator ondersteun je de gemeenten op vlak van woonbeleid. Je ondersteunt de technisch adviseur bij de procedures woningkwaliteit. Samen met onze administratieve expert volg je dossiers leegstand en verwaarlozing op. We zoeken een collega voor een voltijds contract van onbepaalde duur.
Samen met het team werk je voor de gemeenten van de woonwinkel: Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne.
Meer info.

Vacature Provincie West-Vlaanderen: Operationeel verantwoordelijke BC de Blankaart en Palingbeek

join our team
Je wordt tewerkgesteld als verantwoordelijke exploitatie in het bezoekerscentrum De Blankaart (Diksmuide-Woumen) en in het bezoekerscentrum De Palingbeek (Ieper-Zillebeke). Deze maken deel uit van een netwerk van 6 provinciale NME-centra. Deze bezoekerscentra vervullen meerdere functies: een onthaalpunt voor de omliggende natuur, een educatief aanbod naar (school)groepen, een activiteitenkalender voor losse bezoekers, dit telkens rond milieu, natuur en duurzaamheid, aangevuld met eventuele domeinspecifieke thema’s zoals erfgoed.
Deze educatieve programmatie en evenementen worden uitgewerkt in associatie met de milieudiensten van de omliggende gemeenten, en met lokale partners als Natuurpunt Ijzervallei, regionale landschappen, ANB, ...
Meer info

Vacature WVI: intergemeentelijke GIS-coördinator

collega gezocht
WVI werft een pool van GIS-coördinatoren aan die ook ingezet zullen worden in de Westhoek. Momenteel zijn deze reeds actief in Kortemark en Heuvelland. Tewerkstelling vanuit Streekhuis Westhoek behoort tot de mogelijkheden.
Meer info

Foodsavers Westhoek charmeert de Nationale Loterij!

DVV Westhoek kon eind 2018 van start gaan met ‘foodsavers Westhoek’. Dit project ligt aan de basis van het ‘voedselherverdeelplatform’ van de Westkust tot in Diksmuide. Recent maakte de Nationale Loterij een korte reportage waarin de werking van het ‘sociaal distributieplatform’ uit de doeken wordt gedaan.
Dit project werd opgestart vanuit de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, i.s.m. het Sociaal Huis Oostende, W13, Stad Brugge en Herwin. Ook de Nationale Loterij verleende steun voor dit project. Voor de werking van het platform werkt DVV Westhoek zeer nauw samen met De Groene Kans vzw.
Meer info en de reportage
NL_foodsavers

De Groote wederopbouw van de Westhoek

De Eerste Wereldoorlog heeft tientallen dorpen en steden in de Westhoek volledig van de kaart geveegd. Toch herrees de Westhoek als een Feniks uit zijn as. De wederopbouw bepaalt op vandaag het uitzicht van de streek. Binnen het project ‘Feniks2020’, werden er vorig jaar diverse expo’s en evenementen uitgewerkt. Door de coronamaatregelen, worden enkele expo’s verlengd en kan je die ook dit jaar nog bezoeken. Ook enkele grote publieksevenementen werden verplaatst naar 2021.
Meer info
FENIKS 2020_Ieper Lakenhallen 1 © Jan DHondt Ateljé D_ Westtoer 2019

Gratis warmtescan van woning

ENERGIE-warmtescan
Inwoners van de Westhoek kunnen vanaf nu terecht bij Energiehuis DVV Westhoek voor een gratis warmtescan van hun woning. Zo kan men zien waar er warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Tijdens de winterperiode is het een ideaal moment om deze scan uit te voeren.

Meer info

Goedgekeurde Leaderprojecten

Onlangs werden zes plattelandsprojecten goedgekeurd bij ‘Leader Westhoek’.

Via de link leer je ze kennen.

Heb je zelf een uitdagend projectidee? Neem contact via wouter.bertier@west-vlaanderen.be of 0499 56 59 87.
varkens met copyright David Samyn

Het verhaal van de grootvader van Tom Waes ligt in de Westhoek

In het programma ‘Reizen Waes’, gaat Tom Waes op zoek naar het verhaal achter de dood van zijn grootvader Désiré Driesen, die tijdens WO I in Alveringem om het leven kwam.
Leo Bonte, lokale coördinator voor ‘Westhoek verbeeldt’ achterhaalt het verhaal o.a. aan de hand van de foto van Fortem. We zien het vooroorlogse Fortem, een gehucht van Alveringem met het tramstation en in de achtergrond de brouwerij.
Op 1 maart 1918 kwam Désiré er in het water terecht en verdronk. Hij was één van de 31 mannen die alleen al door verdrinking omkwam in Alveringem tijdens die periode.
Het volledige verhaal in ‘Reizen Waes’.
Meer info over Désiré.
grootvader tom waes

Nieuw: subsidies voor erfgoedprojecten

reglement erfgoed
Onroerend erfgoed in West-Vlaanderen onderhouden, in stand houden en ontsluiten, is belangrijk. De Provincie wil die activiteiten dan ook ondersteunen en stimuleren.
Vanaf 1 februari 2021 kan de Provincie in drie gevallen steun voorzien:
• voor onderhoud van onroerend erfgoed door maatwerkbedrijven
• voor kleine herstellingen aan niet-beschermd onroerend erfgoed
• voor het ontsluiten van onroerend erfgoed
Wie kan een aanvraag indienen?
Gemeenten, kerkbesturen, andere lokale besturen en andere erfgoedeigenaars of -beheerders.
Meer info

Subsidie voor een intergemeentelijk digitaal informatiebeheer

Op 28 januari 2021 keurde de provincieraad het ‘provinciaal reglement inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder’ goed.

De provincie wil een kwaliteitsvol beheer van digitale bestuursdocumenten bij de lokale besturen stimuleren en ondersteunen, door het subsidiëren van een informatiebeheerder. De concrete opdracht van deze informatiebeheerder is het opmaken van informatiebeheersplannen en de invoer ervan in het Serieregister van de Vlaamse overheid.
Subsidiereglement archiefbeheer
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de provincie West-Vlaanderen, bestaande uit minimum 3 gemeenten kunnen een aanvraag indienen. De subsidie kan voor maximum twee opeenvolgende jaren aangevraagd worden en bedraagt de helft van de wedde van de informatiebeheerder, met een maximum van 31.000 euro per aanvraag per jaar.
In 2021 moet de subsidieaanvraag ingediend worden vóór 1 juli.
Meer info of mail naar isabelle.verheire@west-vlaanderen.be.
logoreeks_footer-7-logo's_NieuweDVV
footer