Streekhuis-banner_lagen_platter
Nieuwsbrief februari 2020
  • Vacatures bij de Dienstverlenende Vereniging Westhoek.
  • Burgemeester Lies Laridon trekt het “Streekforum Westhoek”.
  • Dien jouw idee voor een groene buurt in!
  • Leader Westhoek subsidieert 16 innoverende projecten.
  • Infrastructuurwerken bedrijventerrein Suikerfabriek in Veurne van start.
  • Thuis in de Toekomst - hoe willen de inwoners van uw gemeente wonen?
  • Regionaal Overleg Milieu - Poperinge, 18 februari 2020.

Vacatures bij de Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

De Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek is de intercommunale van de 17 Westhoekgemeenten en WVI.
Momenteel zijn we op zoek naar verschillende medewerkers voor WoonWinkel West, een coördinator voor Dorpsdienst Nestor Plus en een coördinator voor cultuuroverleg IJzervallei.
WoonWinkel West staat bewoners bij i.v.m. huisvesting. Tot het werkingsgebied behoren Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Kortemark en Veurne.
Voor deze samenwerking werven we volgende profielen aan:
Een technisch adviseur WW W: vacature en functieprofiel
Een technisch medewerker WW W: vacature en functieprofiel
Een administratief medewerker WW W: vacature en functieprofiel

Afbeelding1
handen-buurt-1024x512
Dorpsdienst Nestor Plus is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren.
Als coördinator van Nestor ben je verantwoordelijk voor het netwerk van vrijwilligers die aanvullende dienstverleningen (bv. vervoersdienst, boodschappendienst, gezelschap, klusjes,…) bieden aan senioren en andere personen met een zorgvraag.
Meer info verkrijg je via de vacature en het functieprofiel.
Het cultuuroverleg IJzervallei is de culturele intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge.
Als coördinator bovenlokale cultuurwerking ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het cultuurbeleidsplan.
Meer info krijg je via de vacature en het functieprofiel.
woman-standing-infront-of-a-wall-mount-painting-220694

Burgemeester Lies Laridon trekt het “Streekforum Westhoek”.

De Westhoek heeft een jarenlange traditie in het bijeenbrengen van de besturen en de sociale partners. In 2020 wordt dit overleg vernieuwd onder de noemer “Streekforum”.
Het bundelt de krachten tussen 12 verkozenen en 6 vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Samen streven zij de socio-economische ontwikkeling na van de Westhoek.
Burgemeester Lies Laridon werd met applaus onthaald als voorzitter.
Meer lezen ...
Streekforum_groepsfoto

Dien jouw idee voor een groene buurt in!

Een buurttuin uitbreiden, natuurspeelruimte om de hoek, een vlindertuin aanleggen, een boomgaard of klein bosje aanplanten…? Heb jij een voorstel of zit je op een idee te broeden? Het Landschapsfonds Westhoek draagt tot € 5.000 bij aan jouw crowdfundingcampagne voor een groen initiatief in en met je dorp of buurt!
Jij als bewoner van de Westhoek, of met een groepje dorpsbewoners, met je vereniging, …. Iedereen kan meehelpen om het landschap in de Westhoek nóg mooier te maken!
Ideeën nodig? Kijk hier!
Meld je vóór 19 april 2020 - www.rlwesthoek.be.
Contact: Nele Saint-Germain
groene buurt

Leader Westhoek subsidieert 16 innoverende projecten.

Onlangs werden zestien projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Westhoek’, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. De zestien projecten krijgen in totaal 640.301,63 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun. Alle projecten vind je hier terug.
Via een nieuwe oproep gaat de plaatselijke Leadergroep op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 april 2020.
Meer info: Wouter Bertier - 0499 56 59 87.
Leader Westhoek

Infrastructuurwerken bedrijventerrein Suikerfabriek in Veurne van start.

Veurne_Suikerfabriek
De contouren van het nieuwe stadsdeel verrijzen stilaan aan de horizon. In de zomer zullen de eerste bewoners van het woonproject Suikerpark hun intrek kunnen nemen, maar ook voor de toekomstige ondernemers van het bedrijventerrein Suikerfabriek is de eindmeet in zicht.

Meer lezen

Thuis in de Toekomst - hoe willen de inwoners van uw gemeente wonen?

Thuis in de Toekomst wil de Vlaming laten stilstaan bij het wonen van de toekomst en biedt hiervoor een online woontest. Deze denkoefening, vanuit het Vlaams Agentschap Wonen, biedt inspiratie met een positief verhaal. Voor gemeenten is het een slimme tool om inzicht te krijgen in de woonwensen van haar inwoners.
Waarom meedoen?
✓ Laat inwoners stilstaan bij nieuwe woonmogelijkheden
✓ Verzamel nuttige data over de woonvoorkeuren van inwoners
✓ Leer van andere gemeenten en maak bestaande projecten nog beter
Schrijf ook uw gemeente in en blijf op de hoogte.
logo TidT

Regionaal Overleg Milieu - Poperinge, 18 februari 2020.

De Provincie West-Vlaanderen en de intercommunales WVI en Leiedal organiseren een regionaal overleg milieu voor de gemeentelijke diensten en schepenen bevoegd voor milieu en ruimtelijke ordening op dinsdag 18 februari 2020.

De vergadering is volledig gewijd aan het thema water.
regiooverleg mileu
logoreeks_footer 7 logos
footer