GBOLogo

NIEUWSFLASH DECEMBER 2019

20191003_150832
In juli 2019 werd door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek een opstartdossier Geïntegreerd Breed Onthaal (kortweg GBO) voor de Eerstelijnszones Houtland & Polder, Westhoek en Westkust & Polder ingediend. Dit dossier werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd.

Op 1 en 3 oktober 2019 werd je uitgenodigd voor de Kick-Off van het GBO voor de eerstelijnszones Houtland & Polder, Westhoek en Westkust & Polder.
Via deze nieuwsflash willen we je in de toekomst graag op de hoogte houden van de stappen die worden gezet richting implementatie van het GBO in je eigen organisatie.

Wil je deze nieuwsflash liever niet ontvangen? Geen probleem. Je kan je onderaan deze nieuwsflash gewoon uitschrijven.

GBO-kerngroep en de GBO-werkgroepen

Na de Kick-off zijn we van start gegaan met de GBO-kerngroep. Deze GBO-kerngroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 3 kernactoren: CAW, OCMW en DMW’s.
De GBO-kerngroep is een beleidsgroep die de voortgang opvolgt van het GBO-dossier voor de drie eerstelijnszones. Deze komt ongeveer maandelijks samen en bepaalt de vormingen en opleidingen, de timing; buigt zich over signalen en knelpunten,…

Daarnaast werden recent ook enkele GBO-werkgroepen opgestart. De GBO-werkgroep vraagverheldering buigt zich momenteel over de instrumenten die nodig zijn om het GBO-onthaaltraject te realiseren. Hiervoor baseren de deelnemers aan de werkgroep zich op het GBO-intakeformulier van Diksmuide. Het verslag van de eerste bijeenkomst van deze werkgroep vind je hier terug.

Time flies...

GBOTijdlijndecember
Om een beeld te geven van de verdere timing en uitvoering van de acties zoals opgenomen in het dossier, werd een tijdlijn gemaakt. Zo kan ook jij op de hoogte blijven van de stappen die gezet worden.
In de toekomstige nieuwsflashes zullen we telkens kort teruggekoppelen over de realisaties.

Wist je dat...

... er tegen 15 januari 2020 een nieuw dossier GBO zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid?
Het dossier bouwt inhoudelijk verder op het opstartdossier van 2019. Indien dit dossier goedgekeurd wordt, ontvangen we jaarlijks een subsidie van 75.000€ om alle kernpartners blijvend te ondersteunen bij de implementatie van GBO in de eigen organisatie.
Wistjedat

Vorming exploratie en vraagverheldering in een intakefase vanuit een GBO-bril

In 2019 en 2020 wordt een vorming aangeboden voor medewerkers van de sociale diensten van de OCMW’s. Het doel van de vorming is:
  • Duidelijk(er) maken van het belang van een ruime(ere) vraagverheldering voor medewerkers binnen het geheel van het GBO.
  • Handvaten bieden om dit concreet vanuit de eigen specifieke context te realiseren.
  • Enkele instrumenten aanreiken (inclusief de exploratiechecklist) die hen daarbij kunnen ondersteunen.
  • Een belangrijke inhoudelijke focus in de bijscholing is aandacht voor het spanningsveld tussen exploratie/vraagverheldering vanuit ‘rechtenverkenning/-benadering’ (proactief en curatief) enerzijds én exploratie/vraagverheldering met specifieke aandacht voor de psychosociale aspecten van een hulpvraag van de cliënt anderzijds.
In de bijscholing wordt vertrokken van de kaders en hulpmiddelen uit het boek ‘Social casework in de 21e eeuw. Een praktisch handboek voor professioneel hulpverlenen.’ (2010) van Vlaeminck, H., Saelens, S. en Malfliet, W.

Wat is deze vorming niet? Het is geen opleiding om de vraagverhelderingsinstrumenten vanuit de GBO-piloten van Diksmuide/Roeselare te integreren in de werking. Het betreft wel een vorming over de algemene kijk van OCMW-medewerkers op de intakefase waarbij ze leren denken vanuit de werkingsprincipes en functies GBO zoals omschreven in het decreet.

In 2020 zullen ook nog vormingen en opleiding voorzien worden voor medewerkers van de CAW's en DMW's.
GBOkerstwens
footer