[HERINNERING] Inschrijven Studiebezoek Groningen/Drenthe

PROGRAMMA – GO NORTH!

studiebezoek-hoofdafbeelding-nieuwsbrief
Je kan nog steeds inschrijven via deze link,
dit nog tot maandag 15 april 2019.
Alle (praktische) info en updates over het programma via www.resoc-westhoek.be.


De deelname aan dit studiebezoek is kosteloos, de deelnemers zijn ook verzekerd tijdens het volledige studiebezoek. Het aantal plaatsen is beperkt.

Info over dit studiebezoek:

Nederland kent 20 ‘krimp- en anticipeergebieden’. Dit zijn regio’s die een bevolkingsdaling kennen (‘krimpgebied’) of daar vermoedelijk in de toekomst mee te maken krijgen (‘anticipeergebied’). Deze regio’s worden geconfronteerd met een transitie die overal in Nederland aan de gang is, maar daar harder en vroeger plaats vindt. In de provincies Drenthe en Groningen vinden we een aantal krimp- en anticipeergebieden terug waar alle overheden, bedrijfsleven en regionale partners de handen in elkaar slaan om ‘proeftuin te zijn voor de transitie van Nederland’.

Zij ontwikkelen kennis over economische en sociale leefbaarheid en regiomarketing en zijn bereid om deze ook met ons te delen. Aan het begin van een nieuwe legislatuur voor provincie en lokale besturen en aan de vooravond van bovenlokale verkiezingen in Vlaanderen, is dit het geschikte moment om te gaan kijken wat de noorderburen doen.

Programma

Dinsdag 23 april 2019

Go North! Werkbezoek RESOC Westhoek aan de provincie Groningen

verkort-programma-dinsdag-Studiebezoek-Groningen_Drenthe

Woensdag 24 april 2019

Go North! Werkbezoek RESOC Westhoek aan de provincie Drenthe

verkort-programma-woensdag-Studiebezoek-Groningen_Drenthe

Praktisch

Vertrek
Parking Streekhuis Westhoek Diksmuide, (Paas)maandag 22 april om 16u30.
Terugkomst
Parking Streekhuis Westhoek Diksmuide, woensdag 24 april om 20u00.
Doelpubliek
Beleidsverantwoordelijken (lokale en provinciale mandatarissen), leidinggevenden bij lokale besturen en provincie, verantwoordelijken van streekorganisaties actief in de Westhoek, sociale partners en de ambassadeurs van de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld.’.


Namens het dagelijks bestuur van RESOC Westhoek,

Sigrid Verhaeghe, RESOC-team
Christof Dejaegher, voorzitter RESOC Westhoek
Dit studiebezoek kadert binnen volgende projecten van RESOC Westhoek:
ESF-project Versterkt Streekbeleid
LEADER-project Westhoek. De nieuwe wereld
combinatielogo esf
LEADER logos
Volg de échte verhalen van de Westhoek via Facebook.
Ook in 2019 brengen wij samen het verhaal van ‘Westhoek. De nieuwe wereld.’ naar buiten!
footer