Streeknieuws Esenkasteel
Nieuwsbrief mei 2019
  • UITNODIGING - Back to the future op 5 juni 2019
  • UITNODIGING - Studiedag “Loos-en-Gohelle" op 15 juni 2019
  • UITNODIGING - Congres voor Plattelandsgemeenten op 19 juni 2019
  • PROJECTENOPROEP Partons 2.0 - Maak werk van je buurt!
  • VOORSTELLING Dienst erfgoed Provincie

UITNODIGING - Back to the future op 5 juni 2018 - Auris Ieper

afbeelding-Streekevenement2-play
Klik op de afbeelding en bekijk de video.
We kijken even achterom … om dan met volle kracht vooruit te gaan … met en voor wie een hart heeft voor de Westhoek. Want het verleden moet een springplank zijn, geen hangmat. En omdat RESOC Westhoek niet ophoudt te bestaan, maar opgevolgd wordt door ‘iets nieuws’…Ben jij ook benieuwd naar wat
de toekomst brengt?

Join us @Ieper

Wij nodigen jou uit om met ons te werken aan twee ontwikkelingen die cruciaal zullen zijn voor de sociaaleconomische toekomst van de Westhoek:
Ontdek hoe de regio Westhoek bestuurlijk wil vernieuwen en daarvoor de hand reikt naar de Vlaamse overheid: met een regiodeal, met een stedelijke motor ten behoeve van onze mooie landelijke regio met meer dan 118.000 inwoners.
Ontdek hoe de regio nog beter kan inspelen op maatschappelijke trends om in een aantrekkelijke regio te blijven om te wonen, te werken en te ondernemen.
Meer informatie over het programma en de lijst met inschrijvingen: website RESOC Westhoek.

UITNODIGING - Congres voor Plattelandsgemeenten op 19 juni 2019

speelzone wijtschate_web
Landelijke gemeenten nemen met hun dorpen en kleinstedelijke centra een groot deel van de woonfunctie op zich in Vlaanderen. Tegelijk zorgen ze voor de steeds schaarser wordende open ruimte die van cruciaal belang is voor een duurzaam en leefbaar Vlaanderen. Het vormt een heuse uitdaging om deze Vlaamse ambitie waar te maken. Bovendien willen deze gemeenten hun inwoners ook een aantrekkelijk toekomstperspectief kunnen bieden. Daarom organiseert Westhoekoverleg een congres van plattelandsgemeenten met inhoudelijke bijdragen omtrent gemeentefinanciering, ecosysteemdiensten, wonen op het platteland, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Via dit congres willen we lokale besturen en de Vlaamse overheid inspireren en treden we in dialoog zodat deze duurzame toekomst voor het platteland de komende jaren mogelijk wordt.

19 juni 2019 in het Vlaams Parlementsgebouw - De Schelp
Doelpubliek: gemeentemandatarissen
Inschrijven via deze link
Programma
12u00: Verwelkoming met broodjeslunch
13u00: Financiering plattelandsgemeenten en vergoeding ecosysteemdiensten
14u00: Duurzame woonalternatieven voor het platteland
14u30: Flankerend beleid op maat van het platteland inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening
15u00: Panelgesprek en goedkeuring slotverklaring
16u00: Netwerkmoment

PROJECTENOPROEP Partons 2.0: maak werk van je buurt!

Heb jij een goed idee om van jouw dorp of gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken? En wil je daar samen met andere bewoners werk van maken?
Deze oproep richt zich in het bijzonder naar inwoners van de Westhoek die zich hebben verenigd in bewonersplatforms, dorpsraden, verenigingen, buurthuizen… maar ook naar lokale handelaars en lokale besturen. Belangrijk is dat er wordt samengewerkt met de (andere) inwoners van het dorp, met verenigingen en andere betrokken partijen. Een gedragen project is immers een sterker project.
Ons aanbod: financiële bijdrage van max. 10 000 euro voor bv.:
• Realiseren van enquêtes, haalbaarheidsstudies…
• Ondersteuning door een participatie-expert
• Ondersteuning door een landschapsarchitect, planner, architect…
• Aankoop van kleine materialen (tuinmateriaal, stoelen, tafels…) noodzakelijk voor het project
• Begeleiding inzake communicatie over het project
• Organisatie van een moment met inwoners, vrijwilligers…
• Organisatie van een evenement in jouw buurt
• …

Meer info of mail naar Jonas Polin
logo Partons + FEDER

UITNODIGING - Studiedag “Loos-en-Gohelle" op 15 juni 2019

Op 15 juni 2019 organiseert de milieudienst van de stad Ieper een bezoek aan het stadje Loos-en-Gohelle, nabij Lens. Sinds jaren zet men in op duurzame ontwikkeling. De projecten worden opgezet van onderuit en worden in Frankrijk en Europa genoemd als voorbeeld. ’s Morgens licht burgemeester Caron hun ambities en aanpak toe. ’s Namiddags bezoeken we de vroegere mijnsite, nu omgebouwd tot een innovatiecentrum voor circulaire economie en duurzaamheid, en een culturele werkplaats. We bezoeken ook enkele wijken en leren er hoe de energieomslag wordt aangepakt, met betrokkenheid van de bewoners. Thema's die aan bod komen tijdens het bezoek zijn energie, biodiversiteit in de stad, burgerbetrokkenheid, duurzame mobiliteit en duurzame wijken, water, korte keten…

Meer info en inschrijven

VOORSTELLING - Nieuwe dienst erfgoed Provincie

Sedert begin dit jaar beschikt de Provincie over een nieuwe dienst Erfgoed.
De dienst focust op het onroerend erfgoed. Dit erfgoed geeft vorm aan je dagelijkse leefomgeving en geeft kleur aan de provincie.
De dienst zet in op: bouwkundig erfgoed; landschap en archeologie; publieksontsluiting en erfgoed- en vredeseducatie

Link naar de contactpersonen
erfgoed 2019
DienstVerlenende Vereniging Westhoek
footer