Streekhuis-banner_november
Nieuwsbrief december 2018
  • Laatste nieuwsbrief voor u?
  • 1 Gezin 1 Plan Westhoek van start
  • De 2% energielening van de Vlaamse overheid kan nog aangevraagd worden tot eind 2018
  • Lancering Landschapsfonds Westhoek
  • Als experts fietsmobiliteit zich verzamelen
  • [UITNODIGING] Slotmoment Zot van 't Boeren op 11 december 2018
  • [OPLEIDING] Open source GIS
  • Regiocampagne succesvol op Facebook
  • Winter in de Westhoek

Laatste nieuwsbrief voor u?

Beste lezer van deze nieuwsbrief,

Voor de uittredende gemeenteraadsleden is dit normaal de laatste nieuwsbrief die u vanuit het Streekhuis Westhoek ontvangt.
Na de verkiezingen van oktober zijn hier en daar de politieke kaarten herschud en zal u, uit eigen wil of noodgedwongen, misschien geen mandataris meer zijn binnen uw gemeente.

Wilt u echter verder op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in het Streekhuis Westhoek, dan kunt u zich gerust blijven abonneren op deze nieuwsbrief.
Een mailtje met uw naam, gemeente en (nieuw) mailadres volstaat.

Blijft u mandataris dan zult u de nieuwsbrief blijvend ontvangen.

We willen u sowieso danken voor uw inzet binnen uw stad/gemeente en de Westhoek tijdens de voorbije legislatuur!

1 Gezin 1 Plan Westhoek van start.

Voor de regio Westhoek werd medio 2018 het dossier voor meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Bedoeling is om via een nieuw samenwerkingsverband tussen jeugdhulpactoren, Huizen van het Kind, lokale besturen,… te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren van de Westhoek. Hiervoor kan de streek rekenen op een structurele bijdrage van de Vlaamse Overheid van 1.000.000 €. De lokale besturen van de Westhoek treden via de Dienstverlenende Vereniging Westhoek op als kernpartner in het nieuwe samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Westhoek.


Een nieuw basisondersteuningsteam van 14,25 VTE is sinds 12 november 2018 actief in de regio Westhoek. Zij bieden begeleiding aan huis bij gezinnen, kinderen en jongeren met problemen in de opvoedingssituatie. Het basisondersteuningsteam helpt er voor zorgen dat de intensiteit van de hulpvragen op alle mogelijke levensdomeinen daalt en streeft naar duidelijke gecoördineerde hulp. Aanmelden van minderjarigen en/of gezinnen kan elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag telefonisch op het nummer 057 37 00 00. Voor praktische informatie over dit nieuwe samenwerkingsverband kan je terecht bij Nele Gentier, teamverantwoordelijke van het basisondersteuningsteam.

Alle info is ook hier terug te vinden
integrale-jeugdhulp

De 2% energielening van de Vlaamse overheid kan nog aangevraagd worden tot eind 2018.

Zorg dat u uw aanvraag voor 14/12/2018 bij uw gemeente binnenbrengt. Zo bent u er zeker van dat uw aanvraag nog tijdig kan behandeld worden.
Iedere bewoner – eigenaar, huurder of verhuurder van een woning in de Westhoek kan nog tot eind 2018 de goedkope 2% lening van de Vlaamse overheid aanvragen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen. Vanaf 1 januari 2019 is deze energielening enkel nog voorbehouden voor specifieke doelgroepen.

Onderstaande werken komen in aanmerking:
• zonnepanelen
• dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
• hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende garagepoorten
• een zuinige verwarmingsinstallatie
• een energiezuinig ventilatiesysteem
• zonneboiler
• …
U kan maximum 15.000 euro ontlenen en dit over een maximale looptijd van 8 jaar. (10 jaar voor de specifieke doelgroep)
energielening
Meer info of via uw gemeente, OCMW of woonwinkel. Let op: geld lenen kost ook geld!

Lancering Landschapsfonds Westhoek

Op 28 november zag het Landschapsfonds Westhoek het licht. Het Regionaal Landschap Westhoek wil het experiment om op een vernieuwende, eigentijdse manier het landschap verder vorm te geven, aangaan en dit via de inzet van zowel openbare als private middelen. Het Regionaal Landschap zocht daarom partners bij zowel overheden als bedrijven die actief zijn in de Westhoek.
De ambitie is om buurt- en dorpsbewoners te ondersteunen die zich samen inzetten voor de realisatie van hun idee die de natuur en landschap in de omgeving nóg sterker en mooier maakt. Dat kunnen creatieve, kleine, grote, wilde, minder wilde, maar vooral inspirerende ideeën zijn.
Dorps- of buurtbewoners of verenigingen kunnen onder begeleiding een crowdfundingcampagne opstarten om geld in te zamelen voor hun groen initiatief. En maken daarnaast kans op een bijdrage tot €5.000,00 vanuit het Landschapsfonds voor de realisatie van hun project.
Heb jij een voorstel? Een buurttuin uitbreiden, een natuurspeelruimte of een vlindertuin aanleggen, een boomgaard of klein bosje aanplanten…? Meld je voor 15 januari 2019 aan via de website.Je vindt er ook alle nodige info.
Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van het Regionaal Landschap Westhoek,
de provincie West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen, het crowdfundingplatform Voor je Buurt, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en een aantal bedrijven uit de Westhoek.
Het gaat voorlopig nog om een proefproject waarvoor de partners €50.000,00 samenbrengen in het Landschapsfonds.

Als experts fietsmobiliteit zich verzamelen ...

courtrai_transmobil_161118

Op 16 november 2018 organiseerde het Interreg V-project Transmobil in de schoot van het Kennisplatform mobiliteit een tweede inspiratiemoment in het ondernemerscentrum in Kortrijk

Meer lezen

Website Transmobil

[UITNODIGING] Slotmoment Zot van 't Boeren op 11 december 2018

'Zot van ’t boeren' is een project van de vzw Boeren op een Kruispunt dat afgelopen jaren in Midden West-Vlaanderen en de Westhoek werd uitgerold. Met het project wil Boeren op een Kruispunt samen met verschillende betrokken partners zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de landbouworganisaties beter inspelen op de hulpverleningsvraag bij landbouwers. Deze doelgroep is vaak zeer specifiek en moeilijker te bereiken voor hulpverlening door de klassieke organisaties.

In het kader van dit project werd zeer nauw samengewerkt met de OCMW’s van deze regio’s om de doelgroep beter te bereiken.

Op 11 december vindt het slotmoment van dit project plaats.
uitnodiging slotmoment Zv'tB - Beselare 11122018

[OPLEIDING] Open Source GIS

Binnen de WVI werd met een afzonderlijke GISCO+ groep de wereld van de Open source GIS toepassingen verkend. De presentaties vindt u hier.
Na 3 succesvolle sessies met tal van getuigenissen zijn we tot de conclusie gekomen om een opleidingstraject op maat van de gemeenten te organiseren.
Belangrijk om te weten: iedereen kan instappen, er wordt begonnen met de basis. Ook voor wie niet deelnam aan de GISCO+ sessies! Voorkennis van GIS (in het algemeen) is wel vereist.

Er werd met Geosparc een mooi traject van 5 lessen afgesproken tussen januari en maart 2019:
Sessie 1 : Basisskills in QGIS
Sessie 2 : OpenStreetMap, Webservices, kennismaking met Geoserver
Sessie 3 : Geavanceerd in QGIS
Sessie 4 : PostGIS
Sessie 5 : Kennismaking met Geonetwork, Open Layers en Hale Studio

U kunt inschrijven voor één, meerdere of alle sessies. De lessen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook los gevolgd worden. Elke sessie duurt een dag en vindt plaats bij de WVI.

Interesse? U vindt hier meer info en mogelijkheid tot inschrijven

Regiocampagne op Facebook: een succesverhaal!

We mogen stellen dat we goed werk verrichten in zake communicatie via Facebook! We kregen maandelijks gemiddeld een 100-tal likes en volgers erbij. Bij de laatste telling hadden we 2.634 personen die ons leuk vonden en 2.656 volgers.

Door dit groeiend aantal bereiken onze berichten ook steeds meer mensen: in de laatste 3 maanden konden onze posts maar liefst 104.924 unieke mensen bereiken. Dit alles op organische (niet-betalende) wijze. Video blijft wel hét overheersende medium op Facebook. Toppers hiervan zijn onder andere onze video-posts over onze ambassadeurs Picanol en Aviko.

picanol-post-met-resultaten
Wens jij je activiteit, evenement of nieuwsbericht ook te verspreiden via onze Facebookpagina?
Contacteer ons via mail!

Volg jij al Westhoek. De Nieuwe Wereld op Facebook?
volg-ons-ook-op-facebook

Winter in de Westhoek


Geniet van de rust van het platteland, de winterse charme van de stadjes en de dorpjes, de sfeer van de couleur locale, de warme gezelligheid tijdens één van de vele kerst- en eindejaarsactiviteiten.

Kom en beleef de winter in de Westhoek!
Ontdek via deze link alvast enkele leuke tips
Winter in de Westhoek

Wonen in de Westhoek? Verkoop woonproject Vannestestraat in Boezinge (Ieper) van start

Samen met Stad Ieper realiseert WVI extra woongelegenheid in Boezinge (Ieper). Tijdens de eerste verkoopavond werden meteen 5 kavels verkocht. De verkaveling telt 18 bouwkavels, waarvan 1 kavel is voorbehouden voor de woonmaatschappij “Ons Onderdak” die er een 5-tal sociale woningen zal bouwen.
Ondertussen zijn er nog 11 vrije kavels beschikbaar, waarop de kopers zelf hun woning kunnen bouwen met een architect naar keuze.

Voor meer informatie over deze verkaveling en de specifieke verkoopsvoorwaarden kan je terecht op de website waar je het plan van de verkaveling en de beschikbare kavels terugvindt.
Je kan ook telefonisch contact opnemen met onze dienst verkoop via 050 36 71 56 of per e-mail.
logoreeks_footer_2
footer