Streeknieuws Esenkasteel
Nieuwsbrief maart 2019
  • De stedelijke motor: van beleidsvoorstel voor regionale ontwikkeling naar experiment(en)
  • Thermocar scant 1.400 huizen op energieverlies in Pervijze, Houtem en Proven
  • WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) - programma 2019
  • Wie wordt de 'Ster van Europa 2019'?
  • Flankerend onderwijsbeleid - 27 maart 2019 in Provinciehuis Boeverbos
  • Plattelandsacademie 'mobiliteit' - 28 maart 2019 te Poperinge
  • Provinciale sessie 'ruimtelijke planning in West-Vlaanderen - 30 maart 2019 in Provinciehuis Boeverbos
  • SAVE THE DATE - WEST4WORK bouw - 16 mei 2019 te Ieper
  • Nieuwe publireportages voor de campagne 'Westhoek. De nieuwe wereld.'
  • De campagne 'Westhoek. De nieuwe wereld.' is ook online meer dan ooit zichtbaar

De stedelijke motor: van beleidsvoorstel voor regionale ontwikkeling naar experiment(en)

Op woensdag 27 februari l.l. vond de voorstelling plaats van de ‘analyse centrumfuncties’ t.a.v. de leden van de schepencolleges van Poperinge, Veurne, Ieper en Diksmuide. De aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van het afgelegde traject gedurende afgelopen jaren richting ‘stedelijke motor voor de Westhoek’.
Wat begon als een voorstel in het Streekpact 2008-2012, werd in 2016 een ESF-project waarin een visie opgebouwd wordt over de ontwikkeling van dit concept. Uit deze analyse/visie vloeien concrete acties, voort, zoals de ‘uitwisselingstafels HR’ en een ‘traject digitalisering’. Zo kan de stedelijke motor als het ware al uitgetest worden op het terrein.
vitale-westhoek-2019-02-27
vitale-westhoek-2019-02-27 (4)
Het ‘traject digitalisering’ start op 13 maart met een infovergadering. Onder de begeleiding van V-ICT-OR (de Vlaamse ICT-organisatie) wordt samenwerking tussen steden en gemeenten op vlak van informatievoorziening concreet gemaakt. De domeinen ‘HR’ en ‘ICT’ blijken meer dan ooit (interne) hefbomen te zijn voor een krachtdadig bestuur in de Westhoek.
Alle lokale besturen van de Westhoek worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit traject, dat als doel heeft om maturiteitstrajecten en versterkingstrajecten uit te werken.
Meer info: Sigrid.Verhaeghe@west-vlaanderen.be

Thermocar scant 1.400 huizen op energieverlies in Pervijze, Houtem en Proven

Op zondagavond 20 januari is de thermocar van de wvi uitgereden in de straten van Houtem, Pervijze en Proven om de voorgevels van meer dan 1.400 woningen te scannen op energieverliezen. De opnames kaderen in het Leaderproject Energieke Dorpen, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de steden Veurne, Poperinge en Diksmuide. Ondertussen zijn de opnames verwerkt en werd van elke woning een warmtefoto opgemaakt. De resultaten, gekoppeld aan isolatiecampagne, worden binnenkort voorgesteld aan de inwoners van deze drie dorpen.
Meer info

Ronny Vanhooren

Wie wordt 'De Ster van Europa 2019'?

VLEVA gaat, samen met de Vlaamse provincies, VVSG en andere leden, voor de tweede keer op zoek naar de ‘Ster van Europa’. Een waardige opvolger voor het Stedelijk Lyceum Lamorinière.
Welke verdienstelijke Vlaming liet het afgelopen jaar de Europese sterren schitteren? Welk Vlaams project, persoon of organisatie levert een positieve bijdrage aan het Europese debat. Wie maakt Europa zichtbaar in Vlaanderen?
Laat die Europese sterren dus schitteren en schrijf je hier in, of informeer mensen, projecten of organisaties die kans maken. Dit kan tot en met zondag 24 maart 2019.
Meer info
ster van europa

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) - programma 2019

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) gaat door op hetzelfde elan in 2019 en wil jullie verder blijven inspireren met haar lezingenreeks.
WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) 2019 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met een nieuwe reeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.
De meeste lezingen vinden plaats op dinsdagvoormiddag om 9u30 in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge. Op 10 september gaan we dagtrippen.
Volledig programma
winvorm

Flankerend onderwijsbeleid - 27 maart 2019 in Provinciehuis Boeverbos

Wist je dat het decreet “flankerend onderwijsbeleid” steden en gemeenten een aantal specifieke bevoegdheden geeft rond onderwijs?
Er laagdrempelig mee aan de slag gaan in jouw stad of gemeente?
Op 26 februari ll. werd hierover reeds een infosessie gegeven in het Streekhuis Westhoek. Op 27 maart komen experten in het Provinciehuis Boeverbos vertellen hoe en wat, met inspirerende voorbeelden en praktische suggesties.
Deze gratis studiedag is bedoeld voor politici en ambtenaren van de West-Vlaamse steden en gemeenten.
Meer info over het programma en de workshops vind je hier.
Rechtstreeks inschrijven kan hier.
Back to school background with education tree

Plattelandsacademie 'mobiliteit' - 28 maart 2019 te Poperinge

De Vlaamse regering selecteerde de Westhoek als pilootregio voor het invoeren van 'basisbereikbaarheid'. Er werd een vervoersregioraad samengesteld die ondertussen een vervoerplan voor de Westhoek klaar heeft. Dat plan zou in 2020 in werking moeten treden. Maar het werk is nog lang niet af. Vooral rond het hoofdstuk 'vervoer op maat' blijven heel veel vragen en onzekerheden terwijl dit aanbod nu net essentieel zal worden voor onze plattelandsbewoners.
Dit studiemoment focust op de toekomst van de mobiliteit op het platteland. Onder meer vervoerarmoede, leefbaarheid van dorpen, basisbereikbaarheid en innovatieve vormen van vervoer liggen op de plank. We zetten deskundigen samen om zicht te krijgen op verwachtingen, knelpunten, gebreken en nieuwe opportuniteiten.
Meer info
landelijke gilden logo

Provinciale sessie 'ruimtelijke planning in West-Vlaanderen - 30 maart 2019 in Provinciehuis Boeverbos

In samenwerking met de Vlaamse universiteiten, wil de Vlaamse Vereniging Ruimtelijke Planning werd een driedaagse opleiding 'Stoomcursus Ruimtelijke Planning', georganiseerd, maar deze is volzet.
Aan deze driedaagse wordt een West-Vlaams vervolg gebreid. De provincie West-Vlaanderen licht in een gratis provinciale sessie haar bovenlokale en gebiedsgerichte projecten toe.
Deze sessie wordt georganiseerd voor alle gemeentelijke mandatarissen.
Meer info en inschrijven
ruimtelijke planning

SAVE THE DATE - WEST4WORK bouw - 16 mei 2019 te Ieper

Je bent actief in een bedrijf binnen de bouwsector en je bent op zoek naar tips, tricks en good practices om medewerkers te vinden en te houden?
Noteer dan ‘WEST4WORK bouw’ op 16 mei 2019 in jouw agenda!
W4W_save-the-date_10x21_logo's

Nieuwe publireportages voor de campagne 'Westhoek. De nieuwe wereld.'

De planning voor een nieuwe reeks publireportages (of advertorials) is rond.

Deze advertenties in interviewstijl zullen verschijnen in de magazines 'Ondernemers' (Voka), 'Zelfstandig Ondernemen' (UNIZO) en in de gratis krant 'De Zondag'. Er komen 3 interviews voor de doelgroep (jonge) gezinnen in 'De Zondag' en 2 interviews voor de doelgroep ondernemers.

De eerstvolgende publireportage over onderneemster Inge Louf van OY zal verschijnen in het magazine Ondernemers Oost-Vlaanderen op 3 april en in West-Vlaanderen op 26 april.
INGE-LOUF-Ondernemers-VOKA

De campagne 'Westhoek. De nieuwe wereld.' is ook online meer dan ooit zichtbaar.

De Facebookpagina van onze campagne weet met meer dan 2.700 volgers meer en meer mensen op een spontane wijze te bereiken. Geregeld vind je er interessante nieuwtjes en leuke weetjes over onze boeiende regio. Succesvolle berichten halen een bereik van meer dan 8.000 personen!
Tot eind juni zullen we ook diverse gesponsorde berichten verspreiden naar het grote publiek. Deze videoreportages over de thema's wonen, ondernemen en werken in de Westhoek, zullen aan de doelgroepen studenten, (jonge) gezinnen en ondernemers getoond worden.
Hou alvast je tijdlijn op Facebook en Instagram in de gaten. Wie weet zien jullie deze gesponsorde berichten (onze campagne) ook verschijnen...
En voor wie ons nog niet volgt, er kan nog altijd een ‘fan van de Westhoek’ bij! Via deze link ga je rechtstreeks naar onze Facebookpagina.
vb-FB-post-valerie-heyman
DienstVerlenende Vereniging Westhoek
footer