SAVE THE DATE – GO NORTH!

studiebezoek-hoofdafbeelding-nieuwsbrief
Inhoudelijke duiding van het programma
Nederland kent 20 ‘krimp- en anticipeergebieden’. Dit zijn regio’s die een bevolkingsdaling kennen (‘krimpgebied’) of daar vermoedelijk in de toekomst mee te maken krijgen (‘anticipeergebied’). Deze regio’s worden geconfronteerd met een transitie die overal in Nederland aan de gang is, maar daar harder en vroeger plaats vindt. In de provincies Drenthe en Groningen vinden we een aantal krimp- en anticipeergebieden terug waar alle overheden, bedrijfsleven en regionale partners de handen in elkaar slaan om ‘proeftuin te zijn voor de transitie van Nederland’.

Zij ontwikkelen kennis over leefbaarheid en regiomarketing en zijn bereid om deze ook met ons te delen. Aan het begin van een nieuwe legislatuur voor provincie en lokale besturen en aan de vooravond van bovenlokale verkiezingen in Vlaanderen, is dit het geschikte moment om te gaan kijken wat de noorderburen doen.

De hoofdthema's waarover we van gedachten kunnen wisselen zijn:
  • Promotie van de regio
  • Provinciale en lokale beleidsinitiatieven gericht op behoud en versterken van vitaliteit (wonen en voorzieningen, participatiemodellen, relatie stad en ommeland, ondernemen, ...)
Waarom deelnemen?
Dit studiebezoek wordt een unieke kans om je horizon te verbreden, je netwerk uit te breiden en je te laten inspireren! Ga met ons mee en laat je meeslepen in het verhaal van twee provincies die elk op hun manier omgaan met dezelfde uitdagingen op vlak van wonen, werken en ondernemen. Stuk voor stuk uitdagingen die heel herkenbaar zijn voor de beleidsmensen die zich engageren in en voor de Westhoek.
Praktisch
Vertrek
Parking Streekhuis Westhoek Diksmuide, (Paas)maandag 22 april om 16u30.
Terugkomst
Parking Streekhuis Westhoek Diksmuide, woensdag 24 april om 20u00.
Doelpubliek
Beleidsverantwoordelijken (lokale en provinciale mandatarissen), leidinggevenden bij lokale besturen en provincie, verantwoordelijken van streekorganisaties actief in de Westhoek, sociale partners en de ambassadeurs van de regiomarketingcampagne ‘Westhoek. De nieuwe wereld.’.
Interesse?
Volg vanaf maandag 11 maart 2019 alle (praktische) info en updates over het programma via
www.resoc-westhoek.be.
Je kan nu al inschrijven via deze link. De deelname aan dit studiebezoek is kosteloos. Ter info: het aantal plaatsen is beperkt.
Wij zien uit naar je goed humeur en jouw nieuwsgierigheid om nieuwe ervaringen en inzichten op te doen.

Namens het dagelijks bestuur van RESOC Westhoek,

Sigrid Verhaeghe, RESOC-team
Christof Dejaegher, voorzitter RESOC Westhoek
Volg de échte verhalen van de Westhoek via Facebook.
Ook in 2019 brengen wij samen het verhaal van ‘Westhoek. De nieuwe wereld.’ naar buiten!
LEADER logos
footer