Streeknieuws Esenkasteel
Nieuwsbrief juni 2018
  • GDPR-privacywetgeving
  • Wetenschappelijk onderzoek naar problematiek van niet-geëxplodeerde munitie
  • [STARTAVOND] PRUP Kreekgebied en omgeving Nieuwpoort op 11 juni 2018
  • [UITNODIGING] Bachelorproef Employer Branding op 13 juni 2018
  • [UITNODIGING] Lanceringsevenement van het Interreg V-project 'Transmobil' op 14 juni 2018
  • [UITNODIGING] Over natjes en droogjes in de Westhoek op 14 juni 2018
  • [UITNODIGING] Waterfront op 29 juni 2018
  • [SAVE THE DATE] Streekevent Smart Region op 6 juli 2018

GDPR-privacywetgeving

Gezien we uw privacy vanuit het Streekhuis Westhoek nauw ter harte nemen, kunnen geadresseerden die deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen zich steeds uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer de link wordt aangeklikt worden de nodige acties ondernomen om uw data te vrijwaren en de mailing stop te zetten (cfr. Europese verordening GDPR 25/05/2018).
We hopen echter dat u verder onze nieuwsbrieven wil blijven ontvangen en zo op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in het Streekhuis Westhoek.

Wetenschappelijk onderzoek naar problematiek van niet-geëxplodeerde munitie

De Westhoek is er jammer genoeg maar al te vertrouwd mee: niet-geëxplodeerde munitie die sinds de Eerste Wereldoorlog in onze regio in grote getale terug te vinden is. Deze erfenis maakt onze regio uniek, omdat deze geïndustrialiseerde oorlog er gedurende 4 jaar aanwezig was in een strook van amper tien kilometer breed. Geregeld duiken berichten op in de media van accidenten die zich hiermee voordoen. Het is een realiteit waar mensen uit de regio jammer genoeg mee hebben leren leven.
Westhoekoverleg is vragende partij dat hieraan meer aandacht wordt besteed door de verantwoordelijke overheden, want het is voor iedereen die van nabij bij de problematiek betrokken is duidelijk dat dit het petje van lokale besturen overstijgt.

Meer lezen
safesoil

[UITNODIGING] startavond PRUP Kreekgebied en omgeving Nieuwpoort op 11 juni 2018

contour PRUP Kreekgebied Nieuwpoort
De Provincie West-Vlaanderen en de stad Nieuwpoort maakten een masterplan op waarin de eerste denkpistes voor een toekomstvisie van de Groene Gordel in Nieuwpoort zijn onderzocht. Nu starten we met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor een deel van het masterplan, namelijk het Kreekgebied en omgeving. Het gaat om het gebied van de Kreek van Nieuwendamme, begrensd door de Ganzepoot, de Brugse Vaart, een deel van het Spaarbekken, de IJzer en de Brugse Steenweg. De eerste stap in dit PRUP is een publieke raadpleging waarbij we input vragen aan de bevolking.
Op maandag 11 juni 2018 vindt om 19u30 de startavond van de publieke raadpleging plaats in Ciné City, Valkestraat 18 in Nieuwpoort. De plannen worden toegelicht door burgemeester Geert Vanden Broucke en gedeputeerden Guido Decorte en Franky De Block. Op die avond delen we ook mee hoe je je ideeën en meningen over de toekomstvisie van het Kreekgebied kan geven.
Wens je aanwezig te zijn op deze startavond, schrijf je in via het inschrijvingsformulier.
Op de website wordt, vanaf 11 juni, alle informatie van dit PRUP verzameld.
Vragen: mail naar dienst ruimtelijke planning Provincie of 050 40 35 33.

[UITNODIGING] Bachelorproef Employer Branding op 13 juni 2018.

Uitnodiging Vormingsprogramma Employer branding RESOC Westhoek - VIVES
RESOC Westhoek en VIVES slaan de handen in elkaar om organisaties te informeren omtrent het belang en de mogelijkheden van employer branding.
Daartoe werd een bachelorproef uitgewerkt door zes studenten. Zij hebben een algemeen stappenplan opgesteld. Employer branding: wat houdt het in en hoe pak je het concreet aan binnen jouw organisatie. Een stappenplan, m.i.v. tips en tools, wordt voorgesteld op woensdag 13 juni.
Meer info

[UITNODIGING] Lanceringsevenement van het Interreg V-project 'Transmobil' op 14 juni 2018.

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen nodigen u uit op het lanceringsevenement van 'Transmobil' op donderdag 14 juni 2018 van 14u30 tot 18u30 aan het Station Belle (Frankrijk), tent Transmobil.

Transmobil is een project van het grensoverschrijdend Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen en staat voor “het versterken van de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied”.

Programma en info.
transmobil lancering

[UITNODIGING] Over natjes en droogjes in de Westhoek op 14 juni 2018

natjes en droogjes wh
De polders zijn een belangrijk deel van het landschap in de noordelijke Westhoek.
De klimaatverandering zet het land- en waterbeheer in de polders sterk onder druk:
in de winter zullen we te maken hebben met nattere polders en in de zomer met verdroging én meer hevige zomerbuien.
Tegelijk kan de stijging van de zeespiegel leiden tot verzilting van het oppervlakte- en grondwater door toenemende verdroging in de zomer.

Op deze 3de infoavond in de reeks van 5 'Over natjes en droogjes in de Westhoek' in Kortemark, gaan we dieper in op de bedreigingen en kansen in het polderlandschap.

Programma en inschrijven

[UITNODIGING] Waterfront op 29 juni 2018

campagnebeeld Waterfront
In 1918 eindigde WOI. 100 jaar later komen we samen tijdens het Waterfront om de toekomst, de hoop en de verzoening te vieren.
Op vrijdag 29 juni 2018 zijn 6.000 participanten nodig om 3.000 bootjes vast te houden, 2 per bootje, tussen Zeebrugge en Oostende. Hou een bootje vast op het water en pen er een hoopvolle ‘boot’-schap op.
Canvas zendt het Waterfront rechtstreeks uit.

Inschrijven kan tot 18 juni via deze link!

[SAVE THE DATE] Streekevent Smart Region op 6 juli 2018

Hoe kan nieuwe digitale technologie bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de regio?
De partners van het Streeknetwerk Westhoek nodigen u uit om deel te nemen aan een aantal inspirerende ontmoetingen. Samen met u willen wij de mogelijkheden verkennen. Er is niet enkel een nieuwe legislatuur in aantocht voor mandatarissen van het lokale en provinciale beleidsniveau ; de verandering van tijdperk daagt ons uit om nog meer en breder samen te werken op de werven van de toekomst.
Datum: 6 juli 2018 van 10u30-12u30 - regio Ieper

Meer info vindt u binnenkort hier.
smart-region-mobilephone
logoreeks_footer_2
footer